Allà dalt la serra

Portada

Allà dalt la serra (bis)

hi ha una font “gelà” (bis).

El qui vullga beure (bis)

s’ha d’agenollar. (bis)

El genoll en terra (bis)

s’ha d’anar sentant. (bis)

Ell, sentat en terra, (bis)

ha d’anar menjant. (bis)

Ell menjant en terra (bis)

s’ha d’anar alçant. (bis)