Cantem un cànon

Portada

Cantem un cànon (abril-2020).mp4

INSTRUMENTAL

CANTADA

Pinchad en la partitura y podréis escucharla a la vez que seguís la lectura.