www.elaulademusica.es El tio Caliu
El tio Caliu (octubre-2018).mp4

Al camp no vol anar,

que fa calor i diu que es cansa.

S’estima més estar

a la porteta de sa casa.


Diners, diners…