www.elaulademusica.es En el carrer de m’agüela

En el carrer de m’agüela ja no juguen a pilota,

que xumbalota, que xumbalota, ja no juguen a pilota.


Perque s’ha mort una dona del “susto” d’una granota,

Que xumbalota, que xumbalota, del “susto” d’una granota.

q =

iq =

h

=

En el carrer de m'agüela (triángulo) (enero-2019).mp4