Jo tenia un verderol

Portada

Jo tenia un verderol,

verderol, verderol

i se n’eixia al carrer,

al carrer, al carrer.

Els xiquets me l’agarraren,

agarraren, agarraren

i el posaren sabater.


Xiquets, si voleu sabates,

si sabates, si sabates,

el meu verderol en té,

ell en té, ell en té.

I són bones i barates

i barates i barates

i a tots els peus venen bé.

INSTRUMENTAL

CANTADA