Roda la mola

Portada

Roda la mola.

Roda el molí.

Una coca fina

i un barral de vi.